Miloslav Chlupáč (1920-2008) – Ležící, 199…

Miloslav
Chlupáč

(1920-2008) – Ležící, 1999