Takashi Murakami and Virgil Abloh – TBD, work…

Takashi Murakami and Virgil Abloh – TBD, work in progress, 2018