Category: artist

YONGSUN JANG 

YONGSUN JANG 

Mike Ballard – Laying in the cut, 2018 

Mike Ballard – Laying in the cut, 2018 

Max Frintrop – Raumarbeit 1, 2018

Max Frintrop – Raumarbeit 1, 2018

520 x 230 x 140 cm

Katarina Moorhead – The bird that nver lands(c…

Katarina Moorhead – The bird that nver lands(cape), 2013

132.1 × 76.2 × 68.6 cm

SHEN YUAN 

SHEN YUAN 

TARA DONOVAN  

TARA DONOVAN  

TARA DONOVAN  

TARA DONOVAN  

David Lamelas – Untitled (Falling Wall), 1992-…

David Lamelas – Untitled (Falling Wall), 1992-

209 x 320.5 x 96.5 inches

Tereza Glazova – Fantasy Prone Safty, 2018

Tereza Glazova – Fantasy Prone Safty, 2018

240 x 120 cm

BARB HUNT  

BARB HUNT